ฤกษ์เซ็นสัญญาปี2563

ฤกษ์เซ็นสัญญาปี2563


2020-06-03 22:16:11

ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทยแจก ฤกษ์เซ็นสัญญา ปี 2563 สำหรับใครที่หาฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลสำหรับเซ็นสัญญาสามารถจัดได้ตามวันและเวลาใน 12 เดือนดังต่อไปนี้ค่ะ

ฤกษ์เซ็นสัญญา ปี 2563

เดือน มกราคม

 • อังคารที่ 7 มกราคม 2563       
  14.25-15.25 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563         
  13.15-14.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 
  08.05-10.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 22 มกราคม 2563           
  09.05-10.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 29 มกราคม 2563           
  12.05-13.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน กุมภาพันธ์

 • ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563         
  10.45-11.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563       
  10.55-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563      
  09.15-12.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน มีนาคม

 • พุธที่ 4 มีนาคม 2563                 
  09.15-10.25 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563               
  10.45-12.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563             
  09.15-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • อังคารที่ 17 มีนาคม 2563          
  15.15-18.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563     
  15.55-16.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563             
  09.45-11.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน เมษายน

 • พุธที่ 8 เมษายน 2563                 
  09.45-12.25 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563   
  10.05-12.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563             
  09.15-10.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563   
  13.45-15.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • เสาร์ที่ 25 เมษายน 2563           
  12.35-14.05 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน พฤษภาคม 

 • เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563         
  11.15-13.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563       
  10.35-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563       
  08.15-09.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563     
  15.05-16.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563       
  09.10-11.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563   
  14.15-15.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน มิถุนายน

 • ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563               
  10.10-12.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563          
  15.25-16.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563   
  13.45-14.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563             
  08.15-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563           
  11.15-13.35น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน กรกฎาคม

 • ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563             
  09.15-11.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563             
  13.25-14.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563   
  09.15-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563           
  13.45-15.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 
  13.15-14.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563          
  09.15-11.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563           
  09.25-10.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน สิงหาคม

 • เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563               
  09.10-12.25 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563             
  09.15-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563             
  10.25-11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563   
  11.25-13.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563             
  09.15-12.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563             
  14.15-15.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน กันยายน

 • เสาร์ที่ 5 กันยายน 2563                 
  10.25-12.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 7 กันยายน 2563               
  09.15-12.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563             
  11.45-13.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563               
  10.25-11.35 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563       
  11.35-14.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน ตุลาคม

 • ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563                           
  10.25-12.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563                 
  14.25-15.55 น . คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563                    
  10.35-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563             
  13.25-15.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563                
  11.15-13.45 น . คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563             
  10.05-12.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563                        
  13.15-14.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน พฤศจิกายน

 • พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563       
  10.45-12.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563          
  13.15-15.25 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563     
  14.05-15.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563             
  13.25-14.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563    
  14.25-15.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563           
  10.15-12.05 คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน ธันวาคม

 • อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563                   
  11.05-12.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563                     
  10.35-13.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563             
  09.15-11.05 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563                       
  10.10-12.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563             
  11.15-13.25 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563                       
  09.45-10.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563                 
  10.45-12.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้