ฤกษ์ยาม : มงคลวิถีแห่งชีวิต

ฤกษ์ยาม : มงคลวิถีแห่งชีวิต


2020-06-04 04:21:54

การสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสิริมงคลในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามความเชื่อเพื่อความเจริญรุ่งเรือง มั่งมีศรีสุข ล้วนแต่มาจากพื้นฐานของการเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง การกำหนดฤกษ์ยามวันเวลาในการทำกิจกรรมตั้งแต่การปลูกพืช การล่าสัตว์ การออกรบในอดีต ตลอดจนการหาฤกษ์ยามในการปลูกเรือน ปลูกต้นไม้ แต่งงาน เปิดกิจการ ฯลฯ ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ทำเพื่อสร้างขวัญกำลังใจทั้งสิ้น จากความเชื่อได้ถูกหลอมเข้ากับระบบความรู้ สถิติ การเฝ้าสังเกตดวงดาวจนมาเป็นการหาฤกษ์ยามที่แม่นยำ น่าเชื่อถือ และเป็นการเสริมสิริมงคลได้จริง

การหาฤกษ์ยาม อาจถูกว่าเป็นความเชื่อที่งมงาย ไม่มีเหตุผลของวิทยาศาสตร์รองรับ หรือหลายท่านอาจจะเลือกฤกษ์สะดวกเป็นฤกษ์ที่ดีสุด พร้อมเมื่อไหร่ เริ่มเมื่อนั้น แต่หลายคนก็มิได้ละเลย ศาสตร์ดังกล่าว และใช้เป็นประโยชน์เพื่อความไม่ประมาท โดยเฉพาะ บริษัท องค์กร ที่เกี่ยวพันกับชีวิตของคนหมู่มาก การหาฤกษ์ยามในการเริ่มต้นทำกิจกรรมต่างๆ ก็คือเป็นการสร้างความพร้อม ความรอบคอบเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สำเร็จด้วยดี เพราะความสำเร็จ หมายถึง ความก้าวหน้า ความเจริญ ของทุกคนที่อยู่ในองค์กรนั้นๆ

ในส่วนของระดับหน่วยย่อยลงมา การสร้างความสำเร็จในชีวิตและสภาวะครอบครัวให้ผาสุก อบอุ่น เจริญรุ่งเรือง ฤกษ์ยามนับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตั้งแต่การเกิด การบวช การมีคู่ครอง การปลูกบ้าน การขึ้นบ้านใหม่ การเปิดร้าน การค้าขาย การออกรถ การเลือกทำกิจกรรมวันดีๆ เช่น วันธงชัย วันอธิบดี หรือในฤกษ์เศรษฐี ย่อมจะดีกว่าการเริ่มต้นในวันร้าย เช่น วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ เป็นแน่แท้

 

ฤกษ์ยามงามดีที่ได้รวบรวมตั้งแต่ในอดีตนั้นมาจากความเชื่อ จารีต วัฒนธรรม ซึ่งได้แตกต่างไปตามท้องถิ่น ตำรา ครู อาจารย์ รวมถึงการผสมผสานวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ทำให้ฤกษ์ยามของแต่ละแหล่งอาจขัดแย้งกัน ตำรานี้บอกว่าทำได้ แต่อีกตำราหนึ่งกลับห้ามทำ หรือในบางครั้ง ฤกษ์ยามที่กล่าวถึงหรือเขียนไว้ในตำราเป็นฤกษ์ทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกคน โดยตัดข้อห้าม ข้อยกเว้นเฉพาะบุคคลออกไป เพื่อให้สะดวกในการนำไปใช้ และครอบคลุมกับทุกคน เช่น วันดี วันมงคล จะเห็นว่ามีหลายคนเลือกออกรถในวันนั้น แต่เมื่อคำนึงถึงดวงชะตาเฉพาะบุคคล วันดังกล่าวอาจไม่ใช่วันดีสำหรับคนๆ นั้นก็ได้

การหาฤกษ์ยามเฉพาะบุคคลโดยคำนึงถึงดวงชะตาของแต่ละคน จึงเป็นคำตอบของการหาฤกษ์ยามที่มีความเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด เพราะฤกษ์ยามที่จะส่งเสริม สร้างมงคลกับชีวิต จะต้องดูดวงชะตาแต่ละบุคคลประกอบด้วยจึงจะได้ฤกษ์ยามที่ดีที่สุด เหมาะสมกับบุคคลนั้นมากที่สุดเพื่อให้กิจกรรมและกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป